Gör dina Windows-enheter säkrare med molnsäkerhet!

Molnets flexibilitet, skalbarhet och kostnadskontroll är idag en nödvändighet för företag som vill vara konkurrenskraftiga. Molnet möjliggör också moderna arbetsplatser, där anställda kan arbeta var som helst och när som helst. Trots allt detta är många fortfarande skeptiska till molntjänster.

Det moderna hotet

Det berättas ofta om nya typer av cyberangrepp. Angreppsmetoder som ransomware och konto-hijacking är idag reella hot som alla företag behöver förhålla sig till. Men molnet är till för att effektivisera delar av verksamheten, inte minst när det kommer till IT-säkerhet. Säkerhetsmolntjänster kan ge ett bättre skydd, samtidigt som IT-avdelningen hela tiden kan nå och kontrollera företagets alla Windows-enheter.

Identifiera, agera och kontrollera

Säkerhetsmolntjänster använder stora datamängder, artificiell intelligens och maskininlärning för att identifiera hot, kontrollera endpoint-maskiner och säkerställa compliancy med säkerhetsregler. Angrepp upptäcks snabbt och automatiserat, utan att IT-ansvariga manuellt behöver ta sig in i användarens enhet. Denna kraftfulla kombination av funktioner skulle aldrig vara möjlig utan molnteknologi.

”Molnet kan öppna dörren för säkerhetsfunktioner och kontroll som du aldrig har varit i närheten av”.

– Andreas Stenhall, Solution Architect Modern Workplace

Identifiera

En stor del av IT-säkerhet handlar om att upptäcka intrång och angrepp som sker via användarnas enheter. Windows Defender Advanced Threat Protection (WDATP) från Microsoft är en next-generation molnbaserad lösning som ger insyn i användarnas Windows-enheter, identifierar intrång, spårar angreppen och stoppar dem..

Med hjälp av machine learning lär sig systemet kontinuerligt hur användarnas Windows-enheter ska fungera i vanliga fall, för att enkelt upptäcka avvikelser. Skulle exempelvis en email-bilaga öppnas och sedan starta ett script som försöker trigga auto-download av skadlig programvara upptäcker systemet detta.

En annan fördel med säkerhetsmolntjänster är de automatiska uppdateringarna. Med hjälp av Microsofts enorma datamängder håller sig WDATP alltid uppdaterat med de senaste angreppsmetoderna och utvecklar skydd mot dem. Detta ger de säkerhetsansvariga på ditt företag mer tid att fokusera på strategiska uppgifter.

Agera

Om ett intrång skulle ske via en användares Windows-enhet behöver åtgärder vidtas. Det handlar dels om att hindra angreppet från att sprida sig till fler enheter i organisationen, men också om att minimera skadorna av angreppet. Här kan WDATP kombineras med Intune, en annan säkerhetsmolntjänst från Microsoft.

Om malware skulle ta sig in via en användares enhet, exempelvis genom email, kan WDATP och Intune arbeta tillsammans. Intrånget upptäcks snabbt och tjänsterna spårar hela händelseförloppet och ger en tydlig bild över hur den skadliga koden tog sig in i organisationen och insyn i alla påverkade enheter. Tillsammans kan också WDATP och Intune stoppa angreppet, innan det sprider sig till företagets alla Windows-enheter.

”Fördomar om att molnet och säkerhet inte går ihop stämmer inte”.

– Andreas Stenhall, Solution Architect Modern Workplace

Microsoft Intune i kombination med andra produkter i Microsoft 365 kan också användas för att styra resursåtkomst. Om en användares enhet utsätts för angrepp finns en risk för att detta sprider sig till känsliga filer som enheten har åtkomst till. Med hjälp av anpassade regler kan man bestämma att angripna enheter direkt förlorar åtkomst till viss eller all känslig data. Det ger IT-avdelningen tid och möjlighet att undersöka den påverkade enheten.

Kontrollera

Säkerhetstjänster i molnet innebär stora möjligheter att alltid kunna nå och kontrollera organisationens enheter. Microsoft Intune är ett kraftfullt verktyg ur denna aspekt. Oavsett tid och plats får IT-avdelningen en insyn i alla enheters säkerhetsnivåer och kan vid behov agera på distans.

Ett vanligt problem är att enheter med känslig data försvinner; en dator som blir stulen eller telefon som tappas bort. Då är det viktigt att informationen som finns på enheten inte hamnar i orätta händer. Med hjälp av Microsoft Intune kan IT-avdelningen rensa enheten på distans, och därmed vara säkra på att affärskritisk information inte hamnar på villovägar.

Välj rätt säkerhetstjänster i molnet

Företagets Windows-enheter behöver alltid ha hög säkerhet. Microsoft erbjuder ett flertal molntjänster för att göra detta möjligt. Tjänster som Windows Defender Advanced Threat Protection, Microsoft Intune och Azure Identity Protection, som skyddar användares kontosäkerhet på individnivå, är kraftfulla molntjänster som stärker Windows-enheternas skydd.

Att göra sig sårbar mot cyberattacker kan bli kostsamt. Eftersom IT-säkerhet ofta är en kostnadsfråga är ett bra första steg att analysera verksamhetens IT-miljö för att kunna prioritera de viktigaste säkerhetsmolntjänsterna. Vi på Coligo hjälper er gärna att analysera er IT-säkerhetssituation för att hitta den bästa vägen framåt mot en säker och modern arbetsplats. Kontakta oss för att få hjälp redan idag!

Vill du lära dig mer om hur just din organisation kan öka IT-säkerheten? Vi på Coligos erbjuder flera workshops med fokus på säkerhet. Läs mer här: [Coligos workshops]

This site is registered on wpml.org as a development site.