Cyber Security as a Service

Är du redo att ta kontroll över din cybersäkerhet?

I en tid där cyberhot inte bara eskalerar utan också blir betydligt mer avancerade, står många organisationer inför komplexa utmaningar. Ransomware- och phishingattacker ökar i en oroväckande hastighet, vilket leder till förluster på miljontals kronor varje år. Det mest utmanade är inte bara antalet hot, utan också hur sofistikerade de är. 

Skydda din IT-miljö med vår tjänst MXDR + Advisory

I en digital miljö som ständigt förändras är Coligo din pålitliga leverantör av säkerhetstjänster. Vi arbetar proaktivt med Managed Extended Detection and Response (MXDR) och Advisory genom ColigoSOC. Detta är inte bara en teknisk lösning – det är ett strategiskt och proaktivt samarbete som förstärker din organisations cybersäkerhet.

Vi kombinerar styrkan hos Microsoft Defender XDR och Microsoft Sentinel såsom SIEM/SOAR, tillsammans med vår expertkompetens för att leverera en omfattande IT-säkerhetstjänst. Som Microsoft Security-partner och specialister inom Threat Protection är vi välrustade för att tillhandahålla innovativa och flexibla lösningar – skräddarsydda för att möta just din organisations behov.

Vad innehåller vår tjänst MXDR + Advisory?

Managed (XDR) Extended Detection & Response

Vårt team av erfarna Threat Protection-experter övervakar kontinuerligt din organisations digitala miljö genom att använda och managera marknadens främsta säkerhetslösningarna.

Security Advisory
& Awareness

Vi erbjuder expertvägledning och stärker din organisation mot intrång samtidigt som vi proaktivt hanterar säkerhetsbrister.

Threat Hunting

Genom proaktivt sökande identifierar vi tidiga indikatorer på eventuella intrång eller hot inom din organisations nätverk och system.

Custom Detection

Vi skräddarsyr och skapar detektion för att upptäcka skadlig aktivitet specifikt för er digitala miljö. Samtidigt kompletterar vi med övrig detektionsförmåga där behov finns. 

Reports & Insights

Baserat på datadrivna beslut skapar vi tillsammans proaktiva säkerhetsförbättringar för din organisation. På så sätt kan vi ta rätt beslut, vid rätt tidpunkt.

Vulnerability Management

Vi arbetar proaktivt med att identifiera, bedöma och prioritera sårbarheter så vi tillsammans kan minska attackytor.

Förstärk ditt team med ColigoSOC

Med ColigoSOC implementerar du inte bara en säkerhetslösning – du utökar också ditt team med experter. På Coligo är vi lika engagerade i din säkerhet som du är. Vi har ett nära samarbete med er där vi delar insikter, strategier och säkerställer att varje del av din organisations cybersäkerhet är starkt.  

Processen: Så fungerar det

1

Strategiska förberedelser

ColigoSOC bygger på en stabil grund med tydligt definierade säkerhetspolicyer, identifiering och klassificering av tillgångar, tillsammans med etablerade arbetsmetoder för incidenthantering. Genom utbildning, kunskap och nödvändiga verktyg, kan våra säkerhetsanalytiker ge din organisation en optimalt anpassad tjänsteleverans.

2

Detektering och analys

Genom att använda XDR och SIEM tillsammans med anpassad detektionsförmåga specialiserar sig ColigoSOC på att upptäcka hot och säkerhetsrisker i ett tidigt skede. Detta proaktiva tillvägagångssätt lägger grunden för detaljerad analys och en säkrare IT-miljö för din organisation. 

3

Åtgärd och återställning

Vid incidenter agerar ColigoSOC snabbt och effektivt. Hotet isoleras med hjälp av automatiserade svarsåtgärder. Målsättningen är att eliminera hot, minimera påverkan och arbeta effektivt för att återställa din organisation digitala miljö till normalläge.

4

Kontinuerlig utvärdering

Efter en incident utför ColigoSOC grundliga analyser av orsaken. I samarbete med våra expertrådgivare, arbetar vi ständigt med att förbättra våra strategier och tjänster. Detta resulterar i ett bättre försvar och ökad beredskap inför framtida säkerhetshot.

Hör av dig!

Våra säkerhetsrådgivare har ett nära samarbete med ditt team och kan effektivt hantera risker som upptäcks av ColigoSOC. Genom att stärka och anpassa försvarsstrategierna garanterar vi en proaktiv lösning för cybersäkerhet – anpassat efter just din organisations behov. 

Är du nyfiken på att veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi gärna mer!