SUSTAINABLE FUTURE TOGETHER -
The Coligo sustainability program

Hållbarhet med Coligo

Coligo är ett ledande IT-företag som driver innovation inom modern work och cybersäkerhet. Med vår expertis och vårt tänkesätt hjälper vi organisationer och deras medarbetare att fokusera på att nå sina mål – genom att skapa toppmoderna IT-arbetsplatser och skydda dem från cyberattacker.

På Coligo inser vi att vår miljö förändras avsevärt. Globala utmaningar som klimatkrisen, resursbrist och sociala orättvisor kräver förändringar. Som ett IT-företag har vi en enorm möjlighet och ansvar att se till att vår verksamhet och våra produkter gynnar mänskligheten och vår planet.

Vi tar oss an detta ansvar. Med vårt hållbarhetsprogram “HÅLLBAR FRAMTID TILLSAMMANS” är vi engagerade i att uppnå mer än bara IT. Vi vill bidra till en hållbar utveckling och fungera som en förebild för andra att följa. För oss innebär det att agera mer hållbart att minska avtrycket från vår affärsverksamhet och öka dess positiva inverkan.

I vår hållbarhetsagenda fokuserar vi på tre områden där vi kan göra verklig skillnad idag och i framtiden:

1. Att tackla klimatförändringarna genom att minimera klimat- och miljöavtryck.

2. Främja anständigt arbete och produktiv sysselsättning genom att skapa utmärkta arbetsförhållanden.

3. Att stå upp för ett inkluderande samhälle.

Med ledning av FN:s Global Compact och Microsoft Pledge-initiativet är vi övertygade om att vår största möjlighet till inflytande är kopplat till våra kunder. Därför integrerar vi inte bara hållbarhet i våra befintliga leveranser, utan utvecklar även nya tjänster inom våra tre fokusområden. Dessutom arbetar vi hårt för att göra vår organisation och vardagsaktiviteter mer hållbara och samarbetar med partners för att främja vårt hållbarhetsarbete.

Hållbarhet hos oss

Internal sustainability at Coligo AB (2021)

Greenhouse gas emissions 1 
Scope 1 emissions (tCO2e)9.01 t CO2e 2
Scope 2 emissions (tCO2e)0.01t CO2e 2
Power consumption 
Total energy consumption (kWh)4,455kWh
Total consumption of renewable energy (kWh)51kWh
Share of renewable energies in total consumption (in %)1.20%
Proportion of women 
Proportion of women in the total workforce (in %)11.10%
Number of members of the management / board of directors6
Number of managing directors / female board members0
Proportion of women in management / board (in %)0.00%
Accidents at work 
Number of reportable accidents at work0
Number of fatal accidents at work0
Number of lost days0
Workforce 
Number of net hires (organic growth, in FTE 3 ))2
Number of net new hires (total, in FTE 3 )2
Employee turnover (in %)0.00%
Employee surveys 
Do you conduct annual employee surveys?Yes

1 The results give an indication of the magnitude of greenhouse gas emissions. The data are partly based on reference values.

2 CO2 equivalents are a unit of measurement to standardize the climate impact of the different greenhouse gases

3 Full-time equivalent, i.e. number of full-time equivalents (full-time positions)