Azure Application Architecture

Secure Azure Applications

Våra säkerhetsexperter och tillika utvecklare hjälper er säkra era applikationer. Vi utför rådgivning, arkitekturbeskrivningar, roadmaps, utvecklingsprocesser och hjälper er med att skriva säker kod.

Advisory services for Apps in Azure

Våra Azure-arkitekter och utvecklare hjälper er välja rätt väg att gå när det gäller era applikationer i Azure. Vi anpassar vår rådgivningstjänst till det ni som kund har behov av.

Frontline Worker Transformation to Microsoft 365

Påbörja digitaliseringsresan för era Frontline Workers redan idag. Vi har en beprövad metod, certifierade förändringsspecialister och tekniska specialister för att möjliggöra en så bra förändring som möjligt.

Secure Azure Application

Våra säkerhetsexperter och tillika utvecklare hjälper er säkra era applikationer. Vi utför rådgivning, arkitekturbeskrivningar, roadmaps, utvecklingsprocesser och hjälper er med att skriva säker kod.

Om ni utvecklar egna tjänster i Azure behöver vi från redan från början tänka kring säkerhet och nyttja tjänster som exempelvis databaser, kryptering, identiteter och autentisering som finns i Microsoft Cloud. Detta istället för att bygga egna versioner för att uppnå samma sak.

Det gör att ni använder tjänster som fungerar som en helhet och som konstant uppdateras av dedikerade team för alla kunder.

Dessa förmågor behöver ni hantera:

  • Identiteter (Identity)
  • Skydd av data (Data Protection)
  • Nyckelhantering (Key management)
  • Konfiguration (Application Configuration)

Advisory services for Apps in Azure

Våra Azure-arkitekter och utvecklare hjälper er välja rätt väg att gå när det gäller era applikationer i Azure. Vi anpassar vår rådgivningstjänst till det ni som kund har behov av, samt er vision och tar in all den stora erfarenhet och höga kompetens vi har med oss in till er. Vi är ständigt uppdaterade med roadmap för plattformen.

Bland annat hjälper vi er med följande:

 • Strategi och planering

• Transformation av era applikationer till Azure Governance och hantering

• Landing zones och standardisering

• Utveckling och Innovation

• Säkerhet

Vad ska vi använda för typ av tjänster; IaaS, PaaS eller SaaS?

Vi hjälper er med att besvara vilken typ av tjänst som ni ska nyttja i Microsoft molnplattform. Mycket är beroende på om ni kan använda standardiserade tjänster och då nyttja styrkan av Microsofts utvecklingsarbete av alla tjänster istället för att behöva bygga det själva.

Hur får vi till Devops i Azure och vilka verktyg ska användas?

Inom Azure DevOps finns en rad olika tjänster och verktyg. Här ger vi rådgivning vilka tjänster som ska användas och hur ni ska använda det i ert DevOps-arbete.

Hur får vi våra applikationer säkra?

Azure har ett säkerhetslager i botten, men ni behöver utföra säkerhetsåtgärder för era applikationer. Det gäller allt ifrån nätverk, övervakning, identitet och access till att skydda och kryptera känsligt data. Vi använder oss av Security controls och går igenom det tillsammans med er för att få förmågan att skapa en nivå som passar era behov.

Hur effektiviserar vi våra applikationer och får en bra kontroll på resursutnyttjande?

Vi hjälper er att göra en design review av era applikationer för att se om det är något som behöver åtgärdas för att de ska bli så effektiva som möjligt.

Kontakta oss