Modern Work Microsoft 365

Transformation & Implementation Projects

En modern IT-arbetsplats kräver både rätt teknik och förändrade arbetssätt. Vi har tagit fram verktyg och metoder för att uppnå det med hjälp av Prosci/ADKAR-modellen.

Change Management & Adoption

Vi hjälper dig optimera införandet och användandet av tjänsterna i Microsoft 365. Vår förändringsmetodik är byggt på ADKAR – en världsledande metod för att åstadkomma förändring.

Frontline Worker Transformation to Microsoft 365

Påbörja digitaliseringsresan för era Frontline Workers redan idag. Vi har en beprövad metod, certifierade förändringsspecialister och tekniska specialister för att möjliggöra en så bra förändring som möjligt.

Collaboration

Våra Office 365-experter hjälper er skapa en samarbetsplattform som använder all styrka som Office 365 innefattar. Vi är experter på tekniken och hur den ska konfigureras för att passa era behov.

Productivity

Våra produktivitetsexperter hjälper er att analysera er organisations processer och hjälper er att digitalisera eller transformera dem till Power Platform.

Endpoint Management

Vi tar din IT-arbetsplats till nästa nivå och gör den säkrare och mer produktiv samtidigt som ni på IT kan bli proaktiva i er klienthantering. Vi erbjuder rådgivande konsultation och strategi av Windows-plattformen.

Transformation & Implementation Projects

För att uppnå en modern IT-arbetsplats krävs både teknik och förändrade arbetssätt inom organisationen. Och för att skapa affärsvärde räcker det inte med att enbart införa nya tekniska verktyg och förmågor. Nya arbetssätt måste etableras för att göra organisationen redo för den nya tekniken.

Coligo har marknadsledande experter inom alla teknikområden som Microsoft 365 omfattar. Vi har tagit fram verktyg och metoder utifrån Prosci/ADKAR-modellen och anpassat det utifrån transformationsprojekt som omfattar teknikinföranden av Microsoft 365.

Dessutom har vi etablerat metoder och tillvägagångsätt för att göra en fullskalig transformation av en IT-arbetsplats på ett effektivt och värdeskapande sätt. Med djup och bred teknisk kompetens och erfarenhet har vi etablerat förändringsledning som gör transformationsprojekt till en succé.

För att skapa en lyckosam förändring utför vi dessa projekt tillsammans med dig som kund. För att möjliggöra det ser vi till att projekten inte slutar när de är utförda, utan ger er rätt verktyg och kompetens så att ni själva får förmågan att fortsätta utveckla er plattform och skapa nya arbetssätt för att effektivisera och producera mer. Det är vårt mål!

Vi har möjlighet att ta ett helhetsansvar för ett projekt med resurser som projektledare, förändringsspecialister och tekniska specialister.

Frontline Worker Transformation To Microsoft 365

Om ni inte har påbörjat digitaliseringsresan för era Frontline Workers än är det dags att börja nu. Med Microsoft 365 kan ni öka er produktivitet och effektivitet, då både modern teknik och förändringar i arbetssätt introduceras. För Frontline Workers är arbetssätt sammanflätade med processer. Det är därför processer måste förändras tillsammans med nya sätt att arbeta.

Ett sätt att genomföra digitaliseringen med så lite påverkan på verksamheten som möjligt är att snabbt identifiera olika processer som kan automatiseras eller förenklas. Genom att identifiera dessa och göra de till en del av införandet kan tiden som går förlorad på att genomföra digitaliseringen återhämtas nästintill oavkortat efter införandets slut.

Vi har en beprövad metod, en verktygslåda med rätt verktyg samt certifierade förändringsspecialister och tekniska specialister för att möjliggöra en så bra förändring som möjligt. Coligo Frontline Transformation flyttar dig närmare Microsoft genom ökad användning av teknik för att realisera den investering som redan gjorts i Microsoft 365.

Change Management & Adoption

Coligo Change Management är en tjänst som är specifikt anpassad för att för att optimera införandet och användandet av tjänsterna i Microsoft 365. Vi har byggt Coligos förändringsmetodik på ADKAR – en världsledande metod för att åstadkomma förändring. ADKAR-modellen erbjuder ett strukturerat tillvägagångssätt för att säkerställa att individen/medarbetaren förflyttas genom förändringens fem stadier:

 • Awareness
 • Desire
 • Knowledge
 • Ability
 • Reinforcement

 

En organisation åstadkommer förändring när individerna/medarbetarna genomgått dessa fem stadier. Våra Prosci-certifierade och erfarna förändringsspecialister hjälper er utföra förändringen utifrån den mänskliga sidan av förändringen.

Vi har flertalet olika erbjudanden anpassade utifrån ert behov. Med dessa erbjudande kommer ni uppnå era affärsmål med förändringen. Dessutom kommer förändringen tas emot av individen och organisationen på ett sätt som ni aldrig tidigare har sett med ett införande av ny teknik.

Coligo Value Discovery
En workshopserie med målet att definiera värdet av konceptet Modern Work i din organisation.

Coligo Change Assessment
En förstudie där vi tillsammans med er utvärderar erat nuvarande arbetssätt, definierar era affärsvärden av Modern Work samt skapar en förändringsstrategi.

Coligo Change management
Med Change Management får du som kund ett lyckat projekt, med mätbara resultat, som uppmärksammas och uppskattas av organisationen och medarbetarna.

Dessa erbjudanden från Coligo ger er:

 • Etablerat champion- och sponsornätverk
 • Tar bort motstånd för införande av nya digitala tjänster och även ökar nöjdheten hos era medarbetare
 • Träningsprogram och material
 • Tydlig strategi med er förändring som följer organisationens övergripande strategi och mätbarhet
 • Minskade tider för on-boarding av nya funktioner 
 • Minskat tryck på supporten, istället kan ni fokusera att driva produktivitetsförbättringar

Collaboration

Våra Office 365-experter hjälper er skapa en samarbetsplattform som använder all styrka som Office 365 innefattar. Vi hjälper er nyttja tjänsterna enligt era särskilda behov och skapar möjligheter till ett effektivt samarbete. Vi är experter på tekniken och hur den ska konfigureras för att passa era behov samt skapa förutsättningar för er att kontinuerligt bygga vidare när nya tjänster introduceras.

För att få en fungerande plattform måste en tydlig strategi och governance-plan sättas. När vi säger Collaboration och Microsoft-tjänster inom det menar vi Microsoft Teams, Sharepoint Online, Exchange online, Yammer, Onedrive for Business. För att sedan bygga plattformen vidare med de övriga tjänsterna inom Microsoft 365 för att skapa en effektiv och innovativ samarbetsplattform. Vi hjälper er med implementationer, rådgivning och förflyttningar från andra plattformar eller On-prem.

Productivity

Våra produktivitetsexperter hjälper er att analysera er organisations processer och hjälper er att digitalisera eller transformera dem till Power Platform. Vi hjälper att skapa automatiserade arbetsflöden i verktyg som ni själva kan fortsätta att utveckla i. Utbilda er användare till att själva kunna bygga verksamhetsapplikationer. Det bästa av allt är att det är så hårt integrerat med era andra tjänster i Microsoft 365.

Power Apps ger er möjligheten att med enkla medel skapa omfattande affärslogik och digitala arbetsflöden som ersätter era manuella arbetssteg och processer. Ni får möjligheten att skapa automation och flexibilitet i det ni vill åstadkomma.

Power Automate är den andra delen i Power Platform. Den löser er integrationsproblematik med redan fördefinierade funktioner för att kunna skapa automatiserade flöden. Vi använder det för att koppla ihop händelser för att samla in data, uppdatera data, hantera attesteringsflöden eller automatisera notifieringar som exempel.

Power BI är den tredje delen av Power Platform. Den tjänsten behandlar data och hjälper er att visualisera er data. Detta är ett mycket mer modernt och robustare verktyg för att aggregera och analysera den otroliga datamängd som finns. Koppla ihop Power BI med era olika datakällor och se hur ni på enkla sätt kan visualisera och få en tydlig och klar bild av er data. Ett robust stöd i era beslutsprocesser.

Endpoint management

Vi tar din IT-arbetsplats till nästa nivå och gör den säkrare och mer produktiv samtidigt som ni på IT kan bli proaktiva i er klienthantering. Vi jobbar med Windows 10/11 som utgångspunkt men även mobila enheter baserade på Android eller iOS och hanterar det med moderna verktyg, antingen helt i molnet via Endpoint Manager eller i hybrid. Mobilt, säkert och flexibelt arbete är nyckelorden inom Coligos erbjudanden.

Vi erbjuder rådgivande konsultation och strategi för utrullning, konfiguration, optimering och anpassning av Windows-plattformen och hjälper gärna dig med en modern IT-arbetsplats att ta nästa steg i att ännu bättre utnyttja den plattform ni har investerat i. Vi skapar ett mervärde för dig, dina medarbetare såväl som slutanvändare.

Kontakta oss