Möjliggör hybrid säkerhet med Cloud PC

I dag finns det otroligt många positiva möjligheter med IT – men tyvärr lika många negativa risker. Vi pratar om serverkrascher, datorkrascher, strömavbrott, cyberattacker, naturkatastrofer, sabotage och framför allt mänskliga risker. Alla dessa delar utgör ett stort hot mot hjärtat av din verksamhet –din data.

Dagens arbetsplatser ser inte ut som det en gång gjorde, där alla medarbetare klev in genom ytterdörren till kontoret klockan 08:00 och påbörjade sin arbetsdag. I dag är både tid och rum en helt annan fråga. Vi ser en ny sorts arbetsvärld växa fram där hybridarbete är det nya normala. Organisationer efterfrågar kompetens som inte alltid finns på samma fysiska plats, medarbetare jobbar både hemifrån och på kontoret och konsulter samt utvecklare behöver åtkomst till verksamhetens data och nätverk. Förmågan att arbeta var som helst och när som helst är idag essentiellt för de flesta verksamheter.

Ett smidigt och säkert sätt att möjliggöra detta är genom Cloud PC. Med Windows 365 kombinerar man kraften och säkerheten i molnet med mångsidigheten och enkelheten hos en PC. Då all din data och applikationer är inbyggda i ett virtuellt skrivbord kan alla – dina anställda, konsulter och utvecklare – komma åt det de behöver för att kunna utföra sitt jobb. Var som helst, när som helst – på ett säkert sätt. Cloud PC förbättrar organisationers produktivitet samtidigt som säkerheten inte glöms bort.

Men, det är viktigt att särskilja användare från användare. Anställda, konsulter eller utvecklare har olika behov. De har dessutom olika typer av behörighetsgrader gällande vad de ska kunna få tillgång till.

Azure Virtual Desktop – ett virtuellt och säkert skrivbord

Det är vanligt att organisationer tar hjälp av konsulter och utvecklare med diverse projekt. Dessa behöver med största sannolikhet åtkomst till verksamhetens nätverk. Men de har olika behov. Konsulter har ofta fokus på att lösa ett specifikt problem och är en resursförstärkning. Det kan handla om projektledning, ekonomikonsulter, HR-konsulter och liknande. Utvecklare har en annan ingångsvinkel – de jobbar mer inifrån för att bygga och utveckla organisationen och behöver exempelvis datorkraft för att testa kod. Därmed behövs olika nivåer av säkerhet.

Det kan uppnås med hjälp av Azure Virtual Desktop (AVD), som är ett virtuellt skrivbord som innehåller många säkerhetsfunktioner som hjälper dig skydda din verksamhet. Dessutom utan att inkräkta på produktiviteten, så både medarbetare, konsulter och utvecklare kan utföra sitt jobb. Med AVD kan du möjliggöra följande:

Privileged Access Workstation (PAW)

När konsulter och utvecklare behöver komma åt verksamhetens hjärta krävs extremt hög säkerhet. PAW är den högsta säkerhetskonfigurationen som är utformad för extremt känsliga roller och kan bara ge åtkomst till en användare per Cloud PC. Den innehåller säkerhetskontroller och policyer som begränsar lokal administrativ åtkomst och produktivitetsverktyg för att minimera ”attackytan” till endast det som är absolut nödvändigt för att konsulten eller utvecklaren ska kunna utföra sitt jobb.

Fjärraccess för konsulter och utvecklare

Tillfälliga arbetare som konsulter och utvecklare som producerar saker för verksamheten behöver sällan åtkomst till verksamhetens hjärta. Därmed krävs inte lika hög säkerhet. Exempelvis kan konsulter, som har sin egen dator, logga in i på en Cloud PC med en konsultaccess och får tillgång till de applikationer de behöver. Denna konsultaccess har man i gång månad efter månad, medan man i PAW blåser rent efter varje användning för att säkerställa högsta säkerhet. Till skillnad från PAW, som endast tillåter en användare åt gången, kan man här tillåta flertalet användare samtidigt.

Vi hjälper dig komma i gång med Cloud PC

Cloud PC är inte endast framtiden – det är nutiden för den hybrida verksamheten som vill möjliggöra säkert och produktivt distansarbete. Men det är viktigt att vara medveten om att det inte bara är att trycka på ON-knappen och köra, då är det lätt hänt att säkerheten hamnar på efterkälken. Vi på Coligo kan hjälpa dig att sätta upp det på ett säkert sätt.

Klicka här för att kontakta oss, så berättar vi om hur vi kan hjälpa just dig.

This site is registered on wpml.org as a development site.