Proaktiv säkerhet i osäkra tider

Cyberhoten blir fler och fler och alltmer sofistikerade. Ständigt lurar de runt hörnet, oavsett hur modern arbetsplats man har eller inte. I takt med att organisationer ökar sin digitala närvaro i form av fler kanaler, enheter och utspridda arbetsplatser, ställer det högre krav på verksamhetens IT-säkerhet och IT-personal. 

Det är med andra ord otroligt viktigt att organisationer har förmågan att skydda sin verksamhet mot cyberhot och även begränsa skadan av det som lyckats ta sig in. Att jobba med cybersäkerhet är ingen engångsföreteelse, det är en ständigt pågående process som behöver bearbetas varje dag, vecka och månad. Därför krävs ett rejält krafttag.  

I det här blogginlägget går vi igenom vikten av att arbeta proaktivt med sin IT-säkerhet för att kunna identifiera hot, skydda verksamheten och agera på intrång.  

Fokus på utveckling av verksamhetens IT-medarbetare  

Ingen verksamhets IT-säkerhet är starkare än sin svagaste länk. Oavsett hur mycket tid, pengar och resurser du lagt på att införskaffa rätt utrustning, processer, system, virusskydd eller automatiserad säkerhet krävs det medarbetarna på IT-avdelningen är med på tåget. De är verksamhetens förgrundsfigurer när det kommer till att upptäcka och sålla bland alla hot verksamheten står inför.  

Men för att de ska kunna agera verksamhetens ögon och öron i cyberrymden, krävs det att de har rätt kunskap för det. Därmed är en av de allra viktigaste åtgärderna för att höja verksamhetens säkerhetsnivå att kontinuerligt utbilda IT-personalen inom IT-säkerhet. Detta för att säkerställa att de aktivt jobbar med säkerhetsfrågor i sitt dagliga arbete. Exempelvis kan det vara en god idé att arbeta med följande punkter: 

  • Identifiera brister och skapa förståelse för saker kopplat till IT-säkerhet.  
  • Kontinuerlig utbildning inom IT-säkerhet och hotbilder. 
  • Omvärldsbevakning genom webinar, seminarier och Twittertrådar. 
  • Utbilda och uppdatera IT-personalen inom säkerhetsprocesser och rutiner. 
  • Ta fram en säkerhetspolicy och se till att den efterföljs av IT-personalen. 

Det är en ständigt pågående process 

Risker och hot är föränderliga över tid. Hela tiden utvecklas cyberhoten och de blir fler och fler. Därmed är arbetet med IT-säkerhet en ständigt pågående process som ständigt behöver ses över, utvecklas och optimeras efter just din verksamhet.  

Detta efterlevs dessvärre inte alltid. I vissa fall tror organisationer att de säkerhetstjänster de införskaffat innebär ett totalt skydd som är ogenomträngligt och att de därmed är säkrade för alltid. Så är dessvärre inte fallet. Alla system, tjänster, processer och rutiner måste kontinuerligt uppdateras och hanteras. Dessutom behöver de anpassas efter varje enskild verksamhet och dess behov. Därtill finns det flera säkerhetsrisker som måste tas i beaktning inom den moderna arbetsplatsen:  

  • Klienthantering – Med fler uppkopplade enheter i omlopp krävs det att organisationer moderniserar sin klienthantering. Annars finns det en stor risk att känslig information hamnar på villovägar och IT-säkerheten blir lidande. 
  • Identiteter – För att nå en stark IT-säkerhet i organisationen krävs det att man håller koll på identiteter. En grundsten är att skydda sina identiteter med stark flerfaktorautentisering. Men sedan krävs ett åtkomstramverk, uppdelning av behörighetsnivåer och automatisk hantering av hot. 

Att arbeta med IT-säkerhet är ingen klackspark. Det kräver en kombination av avancerade säkerhetsverktyg och kontinuerlig uppdatering samt utbildning av organisationens IT-personal. Ju mer du och din organisation fokuserar på att hålla ert skydd up-to-date, desto färre incidenter kommer ni att behöva hantera.  

Stärk din organisations proaktiva säkerhetsarbete i dag   

Behöver du hjälp med att stärka din verksamhets IT-säkerhet? Vi på Coligo hjälper dig gärna med det! Kontakta oss idag för att veta mer om hur vi kan stötta er IT-organisation för att möjliggöra en mer proaktiv säkerhet.  

This site is registered on wpml.org as a development site.