Så kan ADKAR-modellen hjälpa dig att leda dina medarbetare genom förändring

En organisation består i grund och botten av en sammansättning individer med ett gemensamt syfte. I en förändringsresa måste man därför sätta individen i centrum eftersom det är det enda sättet att åstadkomma varaktig förändring. För att vägleda medarbetarna igenom förändring behöver du en modell. Den mest välanvända modellen heter ADKAR och stöttas av 20 års forskning på området. ADKAR bryter ner förändringsresan som individen går igenom i fem olika steg, så att du på ett strukturerat sätt kan driva förändringen. Först när en tillräckligt stor andel av medarbetarna i organisationen gått igenom stegen skapas varaktig förändring och målet med förändringen kan nås. Det är därför det är viktigt för att engagera medarbetarna. När man inte lyckas med varaktig förändring beror det oftast på att ett av de fem stegen inte gåtts igenom. 

ADKAR-modellens fem steg 

ADKAR går ut på att målmedvetet tillgodogöra individerna vad de behöver för att genomgå förändringen. ADKAR-modellen kokar ner det individerna behöver till de mest grundläggande elementen, vilket gör den lätt att använda, samtidigt som det är ett verktyg som du kan använda för att driva en riktad upplevelse för medarbetarna i organisationen.

A – Awareness handlar om ens medvetenhet och uppmärksamhet om en förändring. Det här steget hanteras genom att informera om syftet med förändringen och varför den behövs.

D – Desire handlar om ens vilja att genomgå och lyckas med förändringen. Det här steget hanteras med att tydligt kommunicera vad du som medarbetare tjänar på förändringen.

K – Knowledge handlar om ens vetskap om hur man genomgår förändringen och vad som krävs för att lyckas på andra sidan. Det här steget hanteras med att utbilda medarbetarna för att klara av förändringen och den nya situationen.

A – Ability handlar om ens möjligheter testa, genomföra och det stöd som skapas för att genomgå förändringen. Det här steget hanteras genom att skapa utrymme, trygghet och rätt stöd för medarbetarna.

R – Reinforcement handlar om att förstärka förändringen för att den ska vara ihållande. Det här steget hanteras genom att fira framgång, och att göra förändringen till en del av existerande arbetssätt.

Ett vanligt fel är att man börjar med kunskapen i ADKAR-modellen, dvs. steg 3. Men medarbetaren kommer inte att bry sig om att tillämpa kunskapen om han eller hon inte är medveten om varför förändringen behövs och har en vilja att genomföra den.

Så använder du ADKAR-modellen

Förändring är en process som kan vara svårt att förstå. Genom att bryta ner förändringen i tre olika tillstånd blir det lättare att tillämpa ADKAR-modellen. De tre olika tillstånd som en organisation befinner sig i under en förändring är:

  • NUVARANDE är det tillstånd som organisationen befinner sig i vid början av förändrings-resan. Det är det här tillståndet som organisationen ska lämna. För att flytta sig från nuvarande tillstånd behöver individen medvetenhet om varför förändringen ska genomföras och en önskan om att delta och stötta förändringen.
  • ÖVERGÅNG är det tillstånd som organisationen befinner sig i under förändringen. I det här tillståndet fastnar många organisationer som inte använder förändringsledning i digitala transformationsprojekt. För att framgångsrikt flytta genom övergångstillståndet krävs kunskap om hur man förändrar sig samt förmåga och förutsättningar att genomföra nödvändiga färdigheter och beteenden.
  • FRAMTIDA är det tillstånd som organisationen befinner sig i när den kritiska massan med individer har nått förankringssteget i ADKAR. Det här tillståndet är anledningen till att förändringsresan påbörjas. I det framtida tillståndet behöver individer förmåga och förstärkning för att upprätthålla förändringen.

När du tillämpar stegen som en individ genomgår i varje förändring på en organisations transformation skapas en förändringsresa där du den varaktiga förändring som är ditt mål kan uppnås.

Stärk din organisationsförändringsberedskap idag

Behöver du hjälp med att leda dina medarbetare på förändringsresan som din organisation ska göra? Vi på Coligo hjälper dig gärna med att utveckla sättet ni arbetar på med förändringsledning. Kontakta oss idag för att veta mer om hur vi kan stötta er IT-organisation.

Se också vårt webinar Resan till Microsoft Teams sätter medarbetaren i centrum.

This site is registered on wpml.org as a development site.