Vanliga misstag med internkommunikation och hur Microsoft 365 kan hjälpa till att lösa dem

Effektiv internkommunikation är grundläggande för att bygga en arbetsplats där varje medarbetare känner sig välkommen, säker och delaktig i strävan mot gemensamma mål. Det är dock alltför lätt att förbise sådant som stör kommunikationsflödet, vilket på lång sikt kan riskera både sammanhållning och framgång i organisationen. 

Låt oss ta en närmare titt på de vanligaste misstagen i internkommunikation och hur Microsoft 365, med verktyg som Teams och SharePoint Online, kan hjälpa till att lösa dem. 

Isolerade kommunikationsflöden 

I ett företag där marknadsföringsteamet förlitar sig på mejl medan säljteamet föredrar chattmeddelanden, uppstår lätt en situation där viktig information går förlorad. Denna fragmentering leder till missförstånd, förseningar i projekt och en allmän känsla av osäkerhet om vem som vet vad. 

Microsoft Teams erbjuder möjligheten att skapa team för exempelvis olika projekt eller avdelningar. I ett team kan du organisera innehållet i kanaler, vilka blir centrala samlingspunkter för alla relevanta diskussioner, dokument och filer. Genom att all information kring ett projekt eller ämnesområde är tillgänglig på ett och samma ställe kan organisationer undvika missförstånd och främja en kultur av gemenskap.  

Brist på transparens och engagemang 

Brist på öppenhet kan skapa misstro och leda till minskat medarbetarengagemang i en organisation. Medarbetare som inte får feedback eller uppskattning, eller som upplever att viktig information hålls dold och att beslutsprocesser saknar transparens, riskerar att förlora sin motivation. 

Viva Engage erbjuder en plattform för öppen och inkluderande dialog. Medarbetarna kan både dela och fira sina arbetsrelaterade framgångar samt engagera sig i konversationer i organisationen. Detta bidrar till en kultur med feedback och uppskattning, vilket ökar både engagemanget och känslan av tillhörighet.  

Viva Engage hjälper också organisationer att hantera utmaningarna med isolerade kommunikationsflöden genom att skapa nätverk för kunskapsdelning över avdelningsgränser. Genom att skapa ”communities” i Viva Engage baserade på gemensamma arbetsuppgifter eller intressen främjas en öppnare kommunikationsmiljö. Detta underlättar för medarbetarna att dela med sig av sin kunskap, vilket leder till minskade informationsgap och starkare samarbete. 

Bortglömt intranät 

Ett intranät med inaktuell information, svår navigering, krånglig administration, dyr förvaltning och nyheter som ingen läser. Detta är vardag i många organisationer, helt i onödan!  

SharePoint Online, en del av Microsoft 365, är ett perfekt verktyg för att skapa ett modernt, säkert och användarvänligt intranät. Plattformen är flexibel och mobilanpassad, och genom att bygga Out-Of-The-Box krävs inga kunskaper i programmering eller utveckling. Viva Connections skapar en genväg till intranätet via Teams, vilket ökar sannolikheten för att intranätet får den uppmärksamhet det förtjänar. 

Vill du lära dig mer?

Upptäck hur Microsoft 365 kan förbättra internkommunikationen i din organisation. Ladda ner vår e-bok “7 steg mot vassare internkommunikation: Upptäck möjligheterna och få maximal nytta av Microsoft 365”. 

This site is registered on wpml.org as a development site.