Vanliga misstag med internkommunikation och hur Microsoft 365 kan hjälpa till att lösa dem

Effektiv internkommunikation är grundläggande för att bygga en arbetsplats där varje medarbetare känner sig välkommen, säker och delaktig i strävan mot gemensamma mål. Det är dock alltför lätt att förbise sådant som stör kommunikationsflödet, vilket på lång sikt kan riskera både sammanhållning och framgång i organisationen.  Låt oss ta en närmare titt på de vanligaste […]

Kritisk sårbarhet: ScreenConnect CVE-2024-1709

Hotlandskapet växer Digitaliseringen fortskrider och allt fler system och människor kommer närmare varandra. Men samtidigt som det förenklar vår vardag, expanderar även attackytan som kan utnyttjas av illasinnade aktörer. Hotaktörer kommer i flera olika skepnader och det är inte sällan grupper specialiserar sig på just sin attackvektor. En av dessa specialiseringar benämns som ”Initial Access […]

Navigera NIS2: Din väg till förbättrad säkerhet

NIS2

AI-genererad bild som illustrerar NIS2 inom cybersäkerhet. Vad är NIS2 ? NIS2, även känt som Direktivet för Nätverks- och Informationssäkerhet, är ett stort steg framåt för cybersäkerheten i EU. Från och med den 17 oktober 2024 omfattar det 15 sektorer och över 160 000 företag, både offentliga och privata. Målet är att höja nivån av […]

Threat Protection Engagement

Säkerhetshoten mot organisationer växer exponentiellt, och allt fler drabbas av attacker, inklusive ransomware. Detta beror ofta på bristfällig insikt och ineffektiv hantering av sårbarheter. Därför är vi på Coligo glada över att nu kunna erbjuda en helt ny workshop inom Threat Protection i samarbete med Microsoft. Leverensen kommer att utföras av SecOps Engineers i ColigoSOC […]

Nätfiske genom QR-koder

Inledning Med den ökande användningen av QR-koder för att smidigt dela information och erbjuda användarinteraktion har cyberbrottslingar hittat nya vägar att utnyttja denna teknologi för att bedriva nätfiske. Nätfiske genom QR-koder utgör en betydande risk för organisationer och användare världen över. Denna artikel syftar till att belysa hotet som nätfiske genom QR-koder utgör mot företag […]

Digital hotbild – Business Email Compromise (BEC)

Inledning I dagens digitala era sker en kontinuerlig förändring, vilket också introducerar nya och sofistikerade hot. Ett sådant framträdande hot är Business Email Compromise (BEC). Denna typ av attack har inte bara potentialen att orsaka ekonomisk skada, utan kan också allvarligt skada förtroendet för en organisation. Vad är BEC? BEC är en form av nätfiske […]

Passwordless: Så kommer du igång med lösenordsfri inloggning

Passwordless är en metod som ger både enklare och säkrare inloggning än om dina medarbetare identifierar sig med lösenord. I den här artikeln förklarar vi varför och tipsar om de bästa alternativen för företag som vill gå över till passwordless. I dag använder de flesta företag en rad digitala verktyg som, utöver att göra stor […]

Därför behöver du en proaktiv IT-säkerhet

Cyberklimatet hårdnar för varje dag som går. I en säkerhetsrapport från Check Point Software Technologies framgår det att cyberattacker mot företag ökade med hela 50% under 2021 kontra 2020. Tyvärr är det ingenting som pekar på att det kommer bli färre cyberattacker i framtiden – snarare motsatsen. I rapporten framgår det även att var fyrtionde […]

Inspirerande arbetsdag med Anna Segerström

Att jobba som Change Management Specialist hos Coligo – Berätta om det, Anna Segerström! Vad jobbar du med just nu? Just nu har jag ett par parallella uppdrag, helt olika till sin karaktär. Ett av uppdragen är hos ett stort bolag inom finansbranschen. Jag är en brygga mellan kärnverksamheten och IT och en av mina […]

Grattis till Microsoft MVP förnyelser!

Ett stort grattis önskar Coligo våra kolleger Andreas Stenhall och Torbjörn Granheden till förnyelser av Microsoft MVP utmärkelser.Vi är otroligt stolta över er och allt ni bidrar till för att hjälpa organisationer och individer med er erfarenhet och era insikter. Välförtjänt att ni tilldelas detta 1 år till. Andreas Stenhall MVP Windows and Devices for […]